cdnth6875.org
Bài Chế: Qua Đèo Ngang – Nhớ lấy đà
Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm) Nhảy qua đèo ngang không lấy đà Đập đầu vào đá máu tuông ra Lom khom dưới núi tìm y tá Y tá theo trai không có nhà Thiếu máu đau đầu em sắp chết Nhìn qua nhìn lại chẳng thấ…