cdnth6875.org
Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Sông Song Nắng quay nghiêng… lối mòn in bóng Mẹ Gió chao đời… lốc bạc mái tóc Cha Con khôn lớn… Mẹ bào mòn tuổi trẻ Con thành nhân… Cha rút ngắn ngày đời. ∞∞∞…