cdnth6875.org
Nỗi đau…
Sông Song Tôi đang đi vào nỗi đau của anh Tôi đang lạc vào nỗi khổ của chị Tôi đang chơi vơi… với tìm cứu cánh Hụt hẩng… khổ đau như chị như anh Sáng sáng chiều chiều tối tối bên giường…