cdnth6875.org
Thiên thu một bóng người
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Bóng người lấp loáng sương mù Thiên thu đèo vực hát ru khúc tình Tháp thành băng giá u minh Cớ sao còn vọng chuyện tình ngày xưa Bóng người chìm dưới cơn mưa Sao tôi ướt đẩm …