cdnth6875.org
TÁO TÂY, TÁO TA
Nguyễn Đức Diêu Đàn ông chẳng uống rượu bia Như giầy không tất như xe không vành Cởi quần mặc váy đi anh Về cho con bú cơm canh lau nhà