cdnth6875.org
Nếu có một ngày
Nguyễn Khắc Tuấn Bạn Nguyễn Khắc Tuấn hiện đang sinh sống Bình Ðịnh, Vietnam, ,lần đầu tiên đến với trang nhà của chúng ta với bài thơ “Nếu có một ngày”, xin các bạn chào đón một thành viên mới của…