cdnth6875.org
Có lẽ nào ?
Thắng Fam Họa cho bài thơ “Tự Dưng” của Venessa Le Lẽ nào em đứng giữa đàng Mà ta lại nỡ sẽ sàng tránh ra ? Lẽ nào em liếc mắt qua Cho ta hấp háy nhìn xa nhìn gần ? Lẽ nào ta thiếu ân c…