cdnth6875.org
Nhớ Xuân
Trần Mỹ Thắng Nhớ quá Xuân ơi Quê huơng đã xa Sao mà nhớ quá Qui Nhơn tôi ơi! Nghìn trùng biền biệt Một trời nhớ thương Ở phương nầy Tôi lạc lõng giữa chốn phồn hoa. Xung quanh tôi những bài ca Rộn…