cdnth6875.org
Cảm ân Cha
Trần Dzạ Lữ Con vẫn biết bóng cha như bóng núi Lặng lẽ nuôi con, lặng lẽ đau đời… Ơn dưỡng dục làm sao mà quên nổi Dù bây giờ con ngoài tuổi sáu mươi? Vì áo cơm cha lặng lẽ lên đồi Nơi phố nú…