cdnth6875.org
Không cần nói em yêu
Nguyễn Đức Diêu Em , Không cần nói em yêu ! Vì anh biết , Trái tim em mỹ miều Đôi mắt ngời lóng lánh Đưa anh rời bóng tối cô liêu. Em , Không cần nói mai đây, Huơng tình vị ngọt đôi môi Đêm sang mù…