cctv-i.ir
PTZ preset software - برنامه ریزی دوربین های اسپیددام
PTZ preset software - برنامه ریزی دوربین های اسپیددام نرم افزار برنامه ریزی و یا برنامه دهی دوربین های مداربسته اسپیددام کاربرد این برنامه به این صورت است که شما میتوانید با برنامه دهی به آن در زمان های متفاوت مکان های متفاوت را تحت پوشش قرار میدهد به عنوان