cctv-i.ir
فوانین و مقررات
قوانین و مقررات قوانین عمومی توجه داشته باشید کلیه اصول و قوانین خدمات وفروش تجهیزات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و کاربران و یا خریداران نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط میباشند استفاده شما از وب سایت فروشگاه اینترنتی