ccibh.ro
SUA - oportunitate de colaborare - TD Advisory Group - Asset Based Lending (ABL) Introduction
TD Advisory Group dorește să își extindă operațiunile financiar-bancar atât către firmele românești (IMM-uri), interesate de realizarea unor exporturi pe piața americană, dar și către firmele americane, care deja desfășoară operațiuni de import-export cu parteneri din țara noastră. Compania oferă linii de credit bazate pe activele companiilor, folosind activele existente (de obicei conturi de creanță și