cbcappont.cat
Revisions médiques 18-19, hores de juliol esgotades.
Esgotades les hores de les revisions mèdiques al centre VAF del mes de juliol, només queda una hora del dia 31 de juliol.