cautiousmind.wordpress.com
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
“ನಿನಗ್ಯಾಕೋ ಲಿಪ್ ಬಾಮು, ಲಿಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು….ಹಂಗನ ಗುಲಾಬಿ ತುಟಿ ಛಂದ ಕಾಣಸ್ತಾವ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ. ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲೆಯವರ ಬಳಿ ಸ…