cautiousmind.wordpress.com
ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ?
ಈ ಕೆಲ ಗಾದೆಮಾತುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಅಂದಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತವೆ… 1. ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನೇರಲರಿಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯನು ಬಯಸುವವರು ವೀರರೂ ಅಲ್ಲ, ಶೂರರು ಅಲ್ಲ. 2. ಅತಿ ಆ…