cautiousmind.wordpress.com
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪಾಕ್ ಗೂ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ…
ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ಜಗಳೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ. ಓಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಕೂಡ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರು. ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಕೂಡ. …