cateinf.wordpress.com
CATEi News #171
Notícies i informacions TIC CATEi News #171 26/09/19 Jornada: Efectes i casos reals de la tecnologia Blockchain en el sector empresarial dj. 10/octubre 2019 17,30h – 19,30h Unió Empresarial …