cateinf.wordpress.com
Catalunya es converteix en un laboratori obert en connexió 5G
Orange cedeix la seva infraestructura durant un any a qualsevol empresa interessada.