cateinf.wordpress.com
Núvols negres per a les treballadores en l’era dels robots
El dèficit tecnològic i científic i l’alta quota en tasques administratives, riscos de la digitalització.