cateinf.wordpress.com
Vinton Cerf vaticina una societat de vuit dècades de vida professional i aprenentatge constant
El vicepresident mundial de Google, Vinton Cerf, considerat un dels pares d’Internet, ha vaticinat aquest dilluns que la pròxima generació pot ser que hagi carreres professionals de set o vuit dèca…