cateinf.wordpress.com
donesCOEINF s’estructura en el territori per estudiar l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica
Des de la seva creació, donesCOEINF ha obert una pàgina web dones.coeinf.cat, un compte a tweeter @Dcoeinf, un grup a LinkedIn, i un registre a través d`un formulari web que trobareu a la pàgina we…