cateinf.wordpress.com
La iniciativa ‘Catalonia Exponential’ aplicarà la innovació de Silicon Valley a les empreses catalanes
Les empreses catalanes podran accedir a una diagnosi per analitzar el seu grau d’escalabilitat, seguir itineraris d’innovació per transformar els seus models de negoci i viatjar a Silicon Valley pe…