cateinf.wordpress.com
Xina combat l’absentisme escolar amb uniformes intel·ligents
La peça permet als professors detectar la ubicació dels alumnes o quan un estudiant es dorm a classe.