cateinf.wordpress.com
La UE prohibeix les discriminacions geogràfiques en les compres per internet
Des d’aquest mes de desembre, els comerciants que ofereixen un producte o un servei en línia a la Unió Europea (UE) ja no podran bloquejar als usuaris o redirigir automàticament a una versió …