cateinf.wordpress.com
Dues empreses #QuantumBarcelona en l’últim estudi de Boston Consulting Group (BCG) sobre Quantum Computing Ecosystem.
Entanglement Partner i Qilimanjaro entre les empreses emergents del Quantum Computing Ecosystem, segons BCG (Boston Consulting Group). L’impacte total de la informàtica quàntica és probablement a m…