cateinf.wordpress.com
Sinergia creix en un any amb 500 noves empreses i 5000 treballadors associats
Siergia és una paraigües associatiu que agrupa unes 30 entitats del sector TIC que representen unes 2500 empreses que engloben uns 30000 treballadors i treballadores d’alta qualificació i la confor…