cateinf.wordpress.com
La batalla per retenir el talent TI
A Barcelona segueix existint una escassetat de talent IT, de manera que la retenció de talent continua sent un problema greu per a les empreses. No és que no hi hagi talent de qualitat, que n’hi ha…