cateinf.wordpress.com
Un model predictiu basat en dades obertes i aprenentatge profund per conèixer la densitat de ciutats de tot el món
Conèixer la densitat d’una ciutat d’un sol cop d’ull a una ortofoto és l’objectiu del model predictiu de classificació de dades urbans que ha desenvolupat l’arquitecte…