cateinf.wordpress.com
Ciutat intel·ligent i visió integrada: Barcelona, ​​Milà i Viena
La Ciutat Intel·ligent (CI) persegueix aconseguir una major eficiència a través de la visió integrada dels elements de la ciutat. Es proposa un model conceptual integrat per l’anàlisi de la C…