cateinf.wordpress.com
El sector de la intel·ligència artificial es mobilitza contra les armes autònomes
L’organització Future of Life Institute (FLI) ha aconseguit el compromís d’investigadors, experts i empreses per no construir armes autònomes de guerra. Entre ells es troben firmes com Google DeepM…