cateinf.wordpress.com
Retenir el talent i atraure més dones, els reptes principals del sector TIC
El sector tecnològic català continua creixent tant en nombre d’empreses com en persones treballadores i afronta dos reptes importants: retenir el talent i augmentar la presència de les dones.…