cateinf.wordpress.com
Les multinacionals trien Barcelona per obrir centres tecnològics mundials
El menor cost de les oficines i els salaris, la disponibilitat de talent i l’ecosistema local atrauen a les multinacionals.