cateinf.wordpress.com
Professors d’escoles rurals que desafien l’ensenyança tradicional
Un programa del Ministeri i Samsung dota 30 col·legis públics de zones deprimides amb tauletes per modernitzar les seves metodologies.