cateinf.wordpress.com
La Comissió Europea proposa un pla d’acció per garantir l’accessibilitat a les dades dins de la Unió
Millorar l’accés a la informació del sector públic i la seva reutilització, posar en comú les dades científiques en 2018, així com les dades d’empresa a empresa i entre empreses i gover…