cateinf.wordpress.com
Deu mesures urgents per impulsar la R+D+I
R+D+I és sinònim de futur, de progrés, de competitivitat;cosa a la que les nostres empreses no poden renunciar, i més en una economia globalitzada com en la que ens trobem, on els costos de producc…