cateinf.wordpress.com
La Palma desplega una xarxa oberta de telecomunicacions per Internet de les Coses
L’avantatge d’aquesta xarxa és que evita la necessitat d’instal·lacions locals complexes i permet el desenvolupament de xarxes obertes i segures per crear models comercials altern…