cateinf.wordpress.com
Barcelona acaba 2017 dominant la “escena” de startups espanyola
“Barcelona ha estat sempre la ciutat d’Espanya amb major nombre de startups i amb les startups més grans. Des de 2013, les startups de Barcelona han tancat dues o tres vegades el nombre…