cateinf.wordpress.com
Tenen massa poder les grans empreses tecnològiques?
Les grans empreses tecnològiques dominen en massa sectors de la indústria i el sector terciari. Potser és hora de posar els interessos dels ciutadans primer.