cateinf.wordpress.com
El salari dels enginyers informàtics en el món
A nivell mundial, els enginyers de programari tendeixen a obtenir salaris significativament més reduïts que els seus equivalents als EUA. Si bé hi ha molts factors que contribueixen a això, una de …