cateinf.wordpress.com
Què podem reclamar davant un ciberatac?
Les petites empreses i els particulars també poden ser perjudicats i fins i tot tenir responsabilitats o ser objecte de reclamacions per part dels seus clients afectats.