cateinf.wordpress.com
Les 25 habilitats que més triomfen a LinkedIn
LinkedIn és cada cop més un portal de recerca de feina per als usuaris, i de candidats per a les empreses. Aquesta és l’orientació del portal a través dels serveis que ofereix a les companyie…