cateinf.wordpress.com
Pere Martínez nou President de l’Associació Catalana d´Empreses d´Informàtica (CatEI)
A l’Assemblea de CatEI celebrada el passat 13 de novembre de 2014, es va aprovar, per unanimitat dels assistents, la candidatura de nova Junta de l’entitat encapçalada per Pere Martínez, de les emp…