catalystyazilar.com
Türk Şirketlerinin Aşması Gereken Bariyer: Güç Mesafesi (Power Distance)
“Sen küçüksün, sus”, “Sen küçüksün, anlamazsın”larla büyüdük biz. Hele bizden önceki nesil bu cümleyi bile duymazdı, haddini bilir büyüklerinin işine hiç karışmazdı. Bizden sonraki Y nesline evde s…