castoropollux.wordpress.com
Hade Shitler kunnat säga ”Öppna Era Hjärtan!”
Hade Shitler kunnat säga ”Öppna Era Hjärtan!”? Tja, det hade varit enkelt efter att ha stängt så många sjukinrättningar, gjort sig av med ekonomiska belastningar som människor, s…