castoropollux.wordpress.com
Tygbiten..?
Tygbiten..? Näringslivets utsugningsförmåga bara ökar ju mer av moderkakan som blir privatiserad. Entledigheten är numera ett instrument för nedsättande behandling ety ledigheten besvärar honoraren…