castoropollux.wordpress.com
The Donalds New Deal
The Donalds New Deal FDR – Franklin Delaney Roosevelt slogs hårt med New Deal för att bringa ljus, hopp och mat på bordet i sin New Deal. Det var farligt för landet att rasmotsättningar, sväl…