castoropollux.wordpress.com
The Usual Suspects of 9/11
The Usual Suspects of 9/11 Idoldyrkan kräver ju att det stora landet i väst framstår som nästintill ofelbart. Det är ju synd för den vanföreställningen att sanningen är så besvärande för landets el…