castoropollux.wordpress.com
Exploding the Korean War Lies.
. Exploding the Korean War Lies! Inget är väl så vanligt i åsiktssfären som att Perl Harbour blev en vändpunkt i Amerikanens liv. Vad hade General Marshall för roll i det? Varför stoppade samme Gen…