castoropollux.wordpress.com
Bomba fram Demokrati?
Bomba fram Demokrati? Vi har mycket att skämmas för när det gäller vapenkontrakten med Saudi. Hade de privata intressena varit lika konstruktiva på Algernons tid hade han inte behövt dö.. Nu för ti…